Monarşi, dini inançlar, kapitalizmi yıkmaya yönelik öne sürülen, tartışılan, planlanan ve hedeflenen bir teoridir. New World Order yani Yeni Dünya Düzeni.

Teorinin bir parçası olarak Rockefeller ailesiyle özdeşleşen illuminati zihin kontrolü ve gizli uygulamalar sonucunda Dünyadaki tüm sistemleri, hükümetleri ve kuruluşları ele geçirerek bu düzene geçme işlemleri başlamış görünüyor.

Tarih olarak 2030 verilen bu düzen için toplam 17 maddeden bahsediliyor.

Sustainable Development Goals and the 2030 adını verdikleri bu maddeler aşağıdaki gibidir.

 1. Yoksulluk Yok
 2. Sıfır Açlık
 3. İyi Sağlık ve Mutluluk
 4. Kaliteli eğitim
 5. Cinsiyet eşitliği
 6. Temiz Su ve Sanitasyon
 7. Ekonomik ve Temiz Enerji
 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 9. Endüstri, Yenilik ve Altyapı
 10. Azalan Eşitsizlikler
 11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
 12. Sorumlu Tüketim ve Üretim
 13. İklim Eylemi
 14. Suyun Altındaki Yaşam
 15. Karada Yaşam
 16. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
 17. Ortaklıklar

Aslında en büyük sorun 2030 yılında ki hedef nüfus ile şimdi başımızda olan koronavirüs ile bir bağlantı var mı tartışmaya açık… !